Heem Natuurontwikkeling adviseert, realiseert en beheert. Het doel is het succesvol toepassen van natuurlijke vegetaties in de landschappelijke en stedelijke omgeving.

De daarvoor benodigde inheemse zaden vermeerderen wij onder strikte condities op onze eigen kwekerij. Het draait bij al onze activiteiten om unieke kennis en ervaring. Daarom kunnen we garantie geven op het eindbeeld van de projecten die we begeleiden.

Een natuurlijke leefomgeving

Een natuurlijke leefomgeving is biodiversiteit, oftewel: de verscheidenheid aan genen, soorten en ecosystemen in een regio. Het is een belangrijke graadmeter voor milieuomstandigheden in een bepaald gebied. Een omgeving met een hoge mate van biodiversiteit is interessant voor mensen.

Het geeft de leefomgeving een hoge belevingswaarde. Biodiversiteit is dus niet alleen van belang voor flora en fauna. Heem streeft ernaar om deze verscheidenheid aan levensvormen te vergroten. Daarbij kunnen ook de omstandigheden worden gecreëerd die bepaalde soorten ondersteunen, bijvoorbeeld door toepassing van zogenaamde doelvegetaties. Dit zijn vegetaties die bewust worden aangebracht omdat bepaalde soorten vlinders, vogels, zoogdieren of amfibieën ervan afhankelijk zijn.

De natuurtechnisch adviseur is verbonden aan Heem en houdt zich dagelijks bezig met het terugbrengen en ontwikkelen van natuur in de stedelijke omgeving. De afgelopen vijfentwintig jaar is de adviseur gespecialiseerd in inheemse, kruidenrijke vegetaties en is erop gespitst om de stedelijke omgeving te combineren met natuur. De adviseur is daarin creatief en zoekt grenzen op, maar blijft realistisch en praktisch.

Belangrijk onderdeel van dit kenniscentrum is het ontwikkelen van inheemse, autochtone natuurlijke vegetaties in de directe leefomgeving van mensen. Hierdoor wordt de biodiversiteit in de stedelijke omgeving versterkt. Daarnaast draagt het ontwikkelen van natuur bij aan de natuurbeleving van mensen en nodigt het uit tot bewegen en buiten spelen!

Ecologische vraagstukken

HEEM biedt naast het ontwikkelen van inheemse kruidenvegetaties tevens advies en ondersteuning aan bij ecologische vraagstukken. Dit zijn bijvoorbeeld:

Het uitvoeren van quick scans  Flora & fauna
Natuurtechnisch advies
BREEAM beoordeling van plannen

 

” Echte vakmannen. Schitterende bakstenen afscheiding hebben ze gerealiseerd. “
” Heel blij met onze nieuwe tuin! “