Tijdelijke Natuur is een regeling waarmee de natuur een kans krijgt op braakliggende terreinen. Met deze regeling voorkomt u problemen met beschermde planten en dieren. U hoeft uw terrein dan niet meer te maaien of braak te houden om beschermde soorten te weren. De regeling Tijdelijke Natuur is een ontheffing op de Flora- en faunawet. Door deze ontheffing kan de natuur op het betreffende terrein zich zorgeloos ontwikkelen en loopt u – zelfs wanneer er zich beschermde soorten vestigen – geen risico op juridische problemen.

Zonder de ontheffing  kan de vestiging van beschermde soorten uw toekomstplannen met het terrein verstoren. Daarnaast biedt de regeling gelegenheid tot recreatie, waarmee ze een groot maatschappelijk draagvlak heeft.

Wij hebben samen met Heem een unieke samenwerking met ecologische adviesbureaus. Met deze partners kunnen wij al uw zorgen op dit gebied uit handen nemen, van het aanvragen van een ontheffing en het inrichten van het terrein tot en met het weer bouwrijp maken en de eventuele verplaatsing van beschermde soorten, inclusief de bijbehorende communicatie.

Subdiensten

” Echte vakmannen. Schitterende bakstenen afscheiding hebben ze gerealiseerd. “
” Heel blij met onze nieuwe tuin! “