Onze adviseurs zijn, in samenwerking met Heem, dagelijks actief met het terugbrengen en ontwikkelen van natuur in de stedelijke omgeving. Zij hebben zich gespecialiseerd in inheemse, kruidenrijke vegetaties. Met name de koppeling met de bebouwde omgeving en het toekomstig gebruik speelt daarbij een belangrijke rol.

Specifiek voor uw project kunnen de adviseurs betrokken worden om een op de toekomst afgestemd natuurtechnisch advies te realiseren. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat grenzen en mogelijkheden breed verkend worden. Daaruit volgt echter een praktisch en realistisch advies.

Via de partner-adviesbureaus van Heem kunnen tevens bredere en ingewikkelde vraagstukken voor u opgelost worden. Zo kunt u bij ons terecht voor inventarisatie, monitoring, uitvoering van ecologische quickscans, complete inrichting en beheeradviezen.

Subdiensten

” Echte vakmannen. Schitterende bakstenen afscheiding hebben ze gerealiseerd. “
” Heel blij met onze nieuwe tuin! “