De Koninklijke Ginkel Groep is licentiehouder van Heem Natuurontwikkeling. Heem Natuurontwikkeling is onderdeel van Ciran Nederland BV, kenniscentrum op het gebied van natuur in de gebouwde omgeving. Hoveniersbedrijf Feijth is dus in de positie om de specifieke kennis en ervaring met betrekking tot Natuurontwikkeling in te zetten.
Heem wil bijdragen aan de natuurlijke leefomgeving, zowel in het stedelijke als het landschappelijke gebied. Dit kan door het benutten en verder uitbouwen van bestaande ecologische structuren, maar ook door het zinvol integreren van natuurontwikkeling in groenvoorzieningen. Rekening houdend met de gebruiksfunctie van een gebied en de doelstelling van de opdrachtgever passen we natuurlijk groen toe. Daarbij zijn we voorstander van het inzaaien van inheemse soorten die van nature in een bepaald gebied voorkomen. Onderzoek bewijst namelijk dat inzaai de natuurlijke ontwikkeling van een gebied versnelt en aantrekkelijke vegetaties oplevert. Vanwege die duurzaamheid gebruiken we uitsluitend streng geselecteerde en aantoonbaar inheemse zaden.

De kern van onze visie en aanpak is kennis. Kennis van vegetaties en kennis van de samenhang tussen de leefgemeenschappen van flora en fauna. Juist door deze kennis kunnen we de doelstellingen van onze opdrachtgevers realiseren. Want de juiste vegetatie vormt de juiste habitat voor bepaalde soorten vlinders, vogels of andere diersoorten. Kortom, Heem is leverancier van kennis en ervaring op het gebied van natuurontwikkeling.

Subdiensten

” Echte vakmannen. Schitterende bakstenen afscheiding hebben ze gerealiseerd. “
” Heel blij met onze nieuwe tuin! “