Groenonderhoud en beheer

Wij beschikken over een breed dienstenpakket op het gebied van onderhoud en beheer. Voor de tuin of bedrijfsterrein bieden wij diverse op maat gesneden mogelijkheden. Van vaste contracten tot onderhoudsbeurten op afroep.

Betrouwbaarheid en persoonlijk contact staan bij ons hoog in het vaandel. Wij komen afspraken na. Wij werken met beleefde en goed opgeleide vakmensen. U kunt rekenen op een vast contactpersoon en vaste medewerkers.

Bij onderhoud en beheer draait het om continuïteit, supervisie en kosten. Door onze professionele bedrijfsvoering kunnen wij maatwerk leveren.

Zakelijk groenonderhoud

Wij verzorgen veel groenonderhoud voor bedrijven en instellingen. Elk bedrijf is gevoelig voor een verzorgde uitstraling en de functionaliteit van het bedrijfsterrein. Frequent onderhoud is daarbij onontbeerlijk. Als er sprake is van periodiek onderhoud dan wordt een kwaliteitsniveau vastgesteld en aan de hand daarvan wordt een werkomschrijving en een planning opgesteld.

Ontzorgen

Voor bedrijven geldt ook dat het eigenlijk gaat om volledig ontzorgen want het gaat een bedrijf immers om hun core-business en niet om alle randverschijnselen, hoe belangrijk ook! In beginsel werken wij met vaste onderhoudsploegen zodat men het terrein goed kent en daarmee kwaliteit kan blijven bieden.

Om nog een stapje verder te gaan met het ontzorgen hebben we voor de vastonderhoudsklant een instrument ontwikkeld waarbij wij, geheel onafhankelijk van elke planning, steekproefsgewijs en onaangekondigd het onderhoudsproject monitoren. De centrale vraag hierbij is of wij doen wat we hebben afgesproken. Daarnaast komen er vanuit de monitoring vaak andere aandachtspunten die met de opdrachtgever en de uitvoerende medewerkers besproken kunnen worden. Zo helpen we elkaar!

De project specifieke rapportages worden online gezet en zo kan de opdrachtgever op elk gewenst moment op zijn eigen account de status van zijn terrein inzien. Over deze wijze van monitoring leest u meer onder ‘Omgevingszorg’.

Openbaar groen

Onder andere voor gemeentelijke overheden zijn wij zeer actief in het openbaar groen. Dat varieert van plantsoenen, rotondes en parken tot integraal bermbeheer.

Groenonderhoud bij particulieren

Wij onderhouden tuinen van particulieren in legio vormen. Dat varieert van een seizoenonderhoudsbeurt tot een integraal onderhoudspakket. Onderhoud vergt tijd, kost energie en vereist kennis. Als de tijd of kennis ontbreekt dan komen wij in beeld om de klant daarin te ontzorgen. Onder ‘TuinPlusService’ leest u er meer over.

” Echte vakmannen. Schitterende bakstenen afscheiding hebben ze gerealiseerd. “
” Heel blij met onze nieuwe tuin! “