Openbaar groen

Openbaar groen is een ruim begrip. U kunt denken aan stadsparken, pleinen, bomen, groenstroken en rotondes. Het groen kan diverse waarden hebben, namelijk die van biodiversiteit, ecologie, recreatie en educatie.

Openbaar groen is een visitekaartje voor een gemeente. Het zorgt voor een aangename en mooie plek om te leven en te werken.

Groen en gezondheid

Groen levert een belangrijke bijdrage aan onze gezondheid, groen verbetert de leefbaarheid, laat transactieprijzen van woningen stijgen en kan bijdragen aan de huidige klimaatproblemen in stedelijk gebied, zoals hittestress en regenwaterafvoer.

Onderhoud openbaar groen

Ondanks goede bedoelingen worden pleinen, parken en zelfs hele wijken vaak op een verkeerde manier ingericht en onderhouden.

Grip op de kosten

Vooraf maken wij een plan voor het onderhoud zodat u precies weet waar u aan toe bent. Een goed resultaat, voor acceptabele kosten. De kosten van het groenonderhoud zijn afhankelijk van het type groen. Wij komen graag vrijblijvend langs en voorzien u van advies.

Samen met u kunnen we bekijken welke functie het groen dient te hebben en aan welke eisen het moet voldoen. Wenst u dat er alle seizoenen wat te zien en beleven valt, wenst u weinig onderhoud of moeten kinderen educatief kunnen spelen op het beschikbaar gestelde stukje grond? Onze gespecialiseerde mensen zorgen ervoor dat uw wensen worden gerealiseerd.

Subdiensten

” Echte vakmannen. Schitterende bakstenen afscheiding hebben ze gerealiseerd. “
” Heel blij met onze nieuwe tuin! “