Met onze dienst Omgevingszorg streven we uiteindelijk naar het verbeteren en garanderen van de kwaliteit van de buitenruimte.

Een gewenst neveneffect is dat we de klant willen ontzorgen door te laten zien dat we kritisch kijken naar de kwaliteit en afspraken nakomen.

Informeren en communiceren zijn hierin de sleutels voor succes!

Voor bedrijven en instellingen hanteren wij desgewenst deze service waarbij u in een oogopslag kunt zien wat de status is van de kwaliteit.

Kwaliteit meten

Op grond waarvan beoordelen we deze kwaliteit?

Daarvoor werken we met de CROW-beeldmeetlatten waarbij de verschillende ambitieniveaus visueel worden gemaakt en u kunt zien wat de verschillen zijn en wat het overeengekomen kwaliteitsniveau inhoudt.

De schouwronde vindt onafhankelijk van een planning plaats en is dus een momentopname waarbij een eventuele onvolkomenheid niet meteen hoeft te betekenen dat afspraken niet worden nagekomen. Het is wel zaak dat u als klant wordt geïnformeerd over de status en mogelijke vervolgacties. Onze drijfveer in deze is ‘beter communiceren met beelden’.

 

Subdiensten

” Echte vakmannen. Schitterende bakstenen afscheiding hebben ze gerealiseerd. “
” Heel blij met onze nieuwe tuin! “