Voordelen groene gevels

 • Bescherming dak- en gevelconstructie

  Dak- en gevelbegroeiing beschermen de schil van gebouwen tegen extreme temperatuurverschillen, UV-straling, en fysieke beschadigingen. Dat kan leiden tot een verdubbeling van de levensduur van de dakbedekking ten opzichte van de levensduur van een dakbedekking zonder dakbegroeiing.

 • Waterretentie

  Extensieve dakbegroeiingen houden ongeveer 40-80% van de jaarlijkse neerslag vast en intensieve dakbegroeiingen zelfs 80-99%. Minder hemelwater zal worden afgevoerd naar waterzuiveringsinstallaties en infiltratievoorzieningen, waardoor de capaciteit van dergelijke voorzieningen efficiënter wordt benut.

 • Reductie piekafvoer hemelwater

  Hemelwateroverlast door hevige regenval wordt met dakbegroeiing 50-100% verminderd door vertraagde afvoer naar de riolering. Deze positieve effecten leiden tot mogelijke besparingen bij de dimensionering van riolering en infiltratievoorzieningen, maar verkleint ook de kans op riooloverstorten.

 • Regulatie warmte/koude

  Dak- en gevelbegroeiing werken in de zomer als hitteschild en in de winter als koudeschild. De regulerende werking is grotendeels afhankelijk van de energetische context van het gebouw, maar kan bijdragen aan een aangenamer binnenklimaat en daardoor resulteren in een aanzienlijke besparing op de energiekosten.

 • Verbetering (micro) klimaat

  Dak- en gevelbegroeiing hebben een koelend effect door evaporatie en transpiratie van water. Dit is een gewenst effect om de zogenaamde hitte-eilanden te bestrijden, waardoor oververhitting in de stedelijke omgeving wordt voorkomen.

 • Ecologische compensatie

  Dak- en gevelbegroeiing dragen bij aan een duurzame leefomgeving door voor flora en fauna mogelijkheden te creëren om zich te voeden, vestigen en voort te planten. Door het integreren van dak- en gevelbegroeiing in de stedelijke omgeving zal er een beter evenwicht ontstaan tussen biotische en biotische factoren.

 • Luchtzuivering

  Het binden van schadelijke gassen en fijnstof door dak- en gevelbegroeiing draagt bij aan een gezonde luchtkwaliteit. Gassen worden via het blad opgevangen en opgenomen als voedingsstof. Fijnstof wordt ook via het blad opgevangen, maar spoelt af naar het substraat waar het wordt gebonden en via de wortel als voedingsstof wordt opgenomen.

 • Multifunctioneel ruimtegebruik

  Dak- en gevelbegroeiing bieden talloze mogelijkheden met betrekking tot de intensivering van het multifunctionele ruimtegebruik. Vooral in de stedelijke omgeving wordt ruimte steeds schaarser, waardoor daken en gevels een groot potentieel bieden om functies te combineren.

 • Geluidsisolatie

  Dak- en gevelbegroeiing dragen bij aan het reduceren trillingen en het absorberen van geluid. De massa van het systeem en de structuur van de vegetatie dragen vooral in de stedelijke omgeving bij aan het verminderen van lawaai wat kan oplopen tot een reductie van 50 dB.

 • Duurzame leefomgeving

  Dak- en gevelbegroeiing verbeteren de leefomgeving als onderdeel van het duurzaam bouwen. Het resultaat is duurzame waardecreatie door multifunctioneel ruimtegebruik in combinatie met ecologische compensatie, waarbij tevens adaptieve en mitigerende effecten bijdragen aan een klimaatbestendige leefomgeving.

 • Rendementsverhoging zonnepanelen

  Dakbegroeiing en zonnepanelen kunnen uitstekend worden gecombineerd. Het koelende effect van de dakbegroeiing heeft een gunstig effect op de zonnepanelen en kan resulteren in een rendementsverhoging tot 5%. Daarnaast zal het verouderingsproces van het silicium in de panelen worden vertraagd en vermogensverlies pas na 10 jaar optreden.

 • Bescherming tegen straling

  Dak- en gevelbegroeiing bieden mensen in gebouwen bescherming tegen elektromagnetische straling van buitenaf. Los van het debat of deze straling al dan niet schadelijk is voor de menselijke gezonheid kunnen dak- en gevelbegroeiing tot 99,4% van de elektromagnetische straling absorberen.

Groene gevels door de Koninklijke Ginkel Groep

De Koninklijke Ginkel Groep is de specialist in groene gevels. Voor uw groene muur kunt u contact opnemen met onze specialisten.

” Echte vakmannen. Schitterende bakstenen afscheiding hebben ze gerealiseerd. “
” Heel blij met onze nieuwe tuin! “