Een dakbegroeiing, daktuin of gevelbegroeiing zien er niet alleen mooi uit, een dakbegroeiing, daktuin en/of gevelbegroeiing bieden ook vele gebruiks- en financiële voordelen. Een dakbegroeiing, ook wel groendak genoemd, maar ook een daktuin beschermt de dakbedekking tegen extreme temperatuursschommelingen, hagel, veroudering en verdubbelt daarmee de levensduur van de dakbedekking. Daktuinen kunnen tot wel 99 % van het regenwater bufferen, water wat niet gebufferd word zal vertraagd worden afgevoerd waardoor een ontlasting van het riool ontstaat.

Dakbegroeiing, daktuin of gevelbegroeiing van Optigroen zorgt voor verkoeling in de zomer en vermindering van het Heat Island effect in stedelijk gebied. In de stad zorgen dakbegroeiing, daktuinen en zelf een dakmoestuin, ook wel dakakker genoemd, voor intensief ruimte gebruik waardoor er meer ruimte is om te leven. Dakbegroeiing en gevelbegroeiing dragen bij een duurzaam dak en gebouw en zijn in de hedendaagse architectuur niet meer weg te denken.

Duurzaamheid en levensduur van daken

Door het toepassen van dakbegroeiing kan de levensduur van daken worden verlengd. Dit is in meerdere onderzoeken onderzocht en geconcludeerd. Op een warenhuis in London, waar in 1938 een groen dak is toegepast, bleek na 50 jaar de dakbedekking in een uitstekende staat. Door het verminderen van de temperatuur op de dakbedekking (membraan) zal de levensduur worden verlengd. Ook komt de UV-straling niet direct op de dakbedekking en zal het dak minder fysieke schade lijden door het niet, of minder direct belopen van het dak.

Energie

Dakbegroeiing heeft een positieve invloed op het binnenklimaat van een gebouw door de isolerende werking. Door het substraat en de beplanting wordt er minder omgevingswarmte van buiten naar binnen doorgegeven. Door de warmteopslag, fotosynthese en het proces van waterverdamping van de plant zal de omgeving hiervan afkoelen. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de dikte en type dakbegroeiing substraat, type groen (planten, struiken en gewassen) en de opbouw van het constructieve gedeelte inclusief de isolatie, bepalend zijn voor de warmtewinsten en verliezen.

Luchtkwaliteit

Dakbegroeiing en groene gevels dragen bij aan verbetering van de luchtkwaliteit en gaan de effecten van klimaatverandering tegen. Door het vastleggen en opnemen van CO2, NO2 en fijnstof (PM10). Fijnstof komt door wind terecht op de vegetatie van het groendak en groene gevels. Fijnstof en gasvormige verontreiniging zoals NO2 zorgen allebei voor luchtvervuiling. De vegetatie werkt als een soort stofzuiger: in droge periodes vangt de vegetatie stof op uit de lucht en dat stof wordt met de eerstvolgende regenbui van de bladeren afgespoeld en komt op en in de grond terecht. Dit proces zorgt ervoor dat er een constante verversing is van de lucht. Bij een zwart dak kan opstijgende lucht juist voor opwarming zorgen omdat veel fijnstof wordt opgewerveld. De aanleg van groene daken en gevels betekent dus een verbetering van de luchtkwaliteit.

Biodiversiteit  Waar wordt gebouwd, wordt het microleven doorgaans verstoord. Een groendak helpt mee om dit microleven en de ecologische kringloop weer snel op gang te brengen. Groendaken bieden een belangrijke toevluchthaven voor microleven in stedelijke gebieden. Door de keuze voor de juiste hoeveelheid substraat en een grote variëteit aan planten, wordt de biodiversiteit gestimuleerd. Onderzoek in Zwitserland en Engeland toont zelfs aan dat groendaken ruimte kunnen bieden aan zeldzame insectensoorten.
Water

Omdat regenbuien door de klimaatverandering over de hele wereld steeds heviger worden, is het reduceren van de belasting van het riool een belangrijk voordeel van een dakbegroeiing.  Gebouwen moeten tegenwoordig zo ontworpen worden, dat ze geschikt zijn om de huidige uitdaging van hevige regenval te trotseren. De laatste jaren gebeurt het steeds vaker dat wateren buiten hun oevers treden en gebieden onder water komen te staan. De economische en milieutechnische schade hiervan is meestal groot. Zeker in een dichtbevolkt land wordt waterretentie van daken steeds belangrijker.  Geluid  Dakbegroeiing, daktuinen en groene gevels kunnen ook voor geluidsisolatie zorgen, dit is echter tot op heden nog niet gekwantificeerd. Hoewel er op wetenschappelijk gebied nog weinig gepubliceerd is over geluiddemping van dakbegroeiing en groengevels, zijn de voortekenen positief.

Zonnepanelen en groendak

Zonnepanelen presteren bij een temperatuur vanaf 25 graden Celsius en hoger steeds minder goed. Het zou gaan om een rendementsdaling van ongeveer 0,5 procent per elke graad hierboven, omdat bij een stijgende temperatuur de elektrische weerstand toeneemt. Bij 45 graden Celsius heb je dus al snel 10 procent minder rendement. Nu wordt het in ons land zelden 45 graden, maar net boven traditionele platte daken kan de temperatuur in de zomer toch echt behoorlijk oplopen. Een groendak daarentegen heeft een remmende werking op de temperatuurstijging. Dit vanwege (onder meer) de verdamping door de plantjes van water. Op een proefdak met identieke zonnepanelen maar met een verschillende ondergrond: twee op een bitumen ondergrond waarvan één laag en één schuin omhoog is bevestigd, en één op een extensieve dakbegroeiing, gemonteerd op een schuin omhoog gericht bevestigingsraam. De resultaten werden gemeten aan de hand van 27 sensoren en één weerstation voor het meten van de luchttemperatuur, windsnelheid en de sterkte van het zonlicht.  De proef is uitgevoerd conform de internationale Standaard Test Condities (STC). Uitgangspunt was de claim van de fabrikanten dat een zonnepaneel een genormeerde opbrengst heeft van 1000 Watt per vierkante meter bij een temperatuur van 25 graden Celsius. De maximale (piek) opbrengst wordt uitgedrukt in Watt-peak (Wp).   De eerste constatering die aan de hand van de meetgegevens kon worden gemaakt, was dat de temperatuur boven het groendak dichter bij de werkelijke buitentemperatuur bleef dan in de andere twee gevallen. Om de effecten hiervan goed in beeld te krijgen, werd vervolgens gebruik gemaakt van de cijfers uit 2010, die aangaven dat bij een temperatuur vanaf 25 graden de lucht boven het groendak gemiddeld 8 graden koeler was dan boven de beide bitumen daken. Dit komt neer op een rendementsverschil van 4 procent tussen ‘traditionele energiedaken’ en ‘groene energiedaken’, in het voordeel van deze laatste. Als extra bewijs tot bovenstaande conclusie is het onderzoek van Zurich University of Applied Sciences in Bazel. De studie bevestigt het idee dat zonnepanelen beter functioneren als ze op een laag vegetatie staan. Planten brengen waterdamp in de lucht en voorzien de zonnecellen van extra koeling. Vooral bij hoge temperaturen werken de zonnepanelen daardoor efficiënter.

” Echte vakmannen. Schitterende bakstenen afscheiding hebben ze gerealiseerd. “
” Heel blij met onze nieuwe tuin! “